Наукова діяльність студентів у 2022 році

Участь студентів у науково-практичних конференціях:

На кафедрі фінансів приділяється значна увага науковій діяльності студентів. Наукова робота здобувачів вищої освіти проводиться в межах навчального процесу, курсових та дипломних робіт, випускної та магістерської практики.

У науковій діяльності кафедри за рік взяли участь 54 студенти. Кількість доповідей на наукових конференціях – 48, в т.ч. у рамках Днів студентської науки в ЧДТУ – 13, на міжнародних науково-практичних конференціях кафедри фінансів – 35, кількість студентів, що мають наукові публікації (тези) – 33.

24-25.05.2022 р. студенти кафедри фінансів взяли участь із доповідями у І міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми розвитку фінансових систем» (кафедра фінансів ЧДТУ):

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 • Бережна Д.А. на тему “Валютне регулювання як складова фінансової оборони України у воєнний період”.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 • Кривенко Ю.Ю. на тему “Концептуальні засади фінансового законодавства України у воєнний період”. 
 • Куц К.Г. на тему “Особливості розвитку банківського кредитування в умовах війни”. 
 • Мельник І.С. на тему “Державна цифрова валюта в Україні: виклики та реалії сьогодення”. 

Збірник тез І-ої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку фінансових систем»

13 студентів кафедри 20 квітня 2022 року взяли участь із доповідями у студентській конференції «Дні студентської науки 2022». Підготовка доповідей здійснювалась під керівництвом проф. Гончаренко І.Г., проф. Березіна О.Ю., проф. Пріхно І.М., доц. Бережна Л.В., доц. Дудченко Н.В., доц. Шевченко А.М., викл. Пожар Є.П. Основні проблеми, що розглядались у доповідях: Основні проблеми, що розглядались у доповідях:  адаптація  податкової системи України  до нових реалій в умовах війни; стан страхового та валютного ринку, а також ринку банківських послуг України в умовах воєнного стану; особливості фінансового законодавства та фінансової інклюзії у воєнний період; діяльність банків у забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку України в період пандемії, спричиненої коронавірусом COVID-19; перспективи впровадження та функціонування державної цифрової валюти в Україні; актуальні питання фінансового шахрайства в умовах діджиталізаціі; фінансові ризики держави та підприємств: методи управління ними; тощо.

Дні студентської науки – 2022

За результатами ДСН-2022 надруковані тези 7-х студентів у «Збірнику тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ: 19–22 квітня 2022 р.»:

 1. Башинська А.В. на тему «Стан страхового ринку України під час воєнних дій».
 2. Погоріла А.Р. на тему «Основні зміни в оподаткуванні бізнесу на період воєнного стану».
 3. Лопушанська Т.П. на тему «Банківський сектор України під впливом COVID-19».
 4. Збаразька Д.Ю. на тему «Вплив COVID-19 на стан та перспективи розвитку комерційних банків».
 5. Кривко Д.О. на тему «Фінансове шахрайство в умовах діджиталізаціі: профілактика та захист в цифровому світі».
 6. Бережна Д.А. на тему «Валютний ринок та валютне регулювання в україні в умовах воєнного стану».
 7. Хавченко А.О. на тему «Фінансові ризики держави та управління ними».

24 листопада 2022 року здобувачі вищої освіти кафедри фінансів взяли участь із доповідями у XІХ міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України» (кафедра фінансів ЧДТУ):

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 1. Ольга Лесик на тему “Механізми захисту Національним банком України міжнародних резервів в умовах воєнного стану”. 
 2. Тетяна Лопушанська на тему “Кредитування та депозитні операції банків на ринку фінансових послуг під час воєнного стану”. 
 3. Ігор Слинько на тему “Проблеми податкової політики в Україні та шляхи її вдосконалення”.
 4. Василь Овчаренко на тему “Теоретичні засади формування інвестиційної привабливості регіону”. 
 5. Юрій Гончаренко на тему “Формування курсу фінансування інвестиційних потреб агропромислових підприємств”. 
 6. Іван Стороженко на тему «Фінансове забeзпeчeння рoзвитку систeми малoгo бiзнeсу».
 7. Дарина Бережна на тему «Актуальні питання фінансової інклюзії в Україні».
 8. Юлія Кривенко на тему «Валютний ринок України під впливом глобальних викликів сьогодення».
 9. Олександр Ситник на тему «Мeханiзм забeзпeчeння eкoнoмiчнoї мoдeрнiзацiї».
 10. Ігор Слинько на тему «Сучасні фінансові технології як фактор розвитку фондових ринків».
 11. Олена Жернова на тему «Онлайн-банкінг в Україні: стан та перспективи розвитку».
 12. Юлія Чамлай на тему «Концептуальний підхід АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до організації та впровадження інноваційних послуг».
 13. Роман Кот на тему «Інститути, механізми, інструменти розвитку страхового ринку». 
 14. Антон Макарченко на тему «Зміна національної парадигми управління державою в умовах воєнного часу».

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 1. Юлія Голубенко на тему «Стан банківської системи України в умовах війни».
 2. Валерій Коваленко на тему «Міграційні потоки студенства в результаті російської агресії».
 3. Семен Небога на тему «Фінансова підтримка малого та середнього бізнесу під час російської агресії».
 4. Анастасія Соловей на тему «Підтримання економіки в умовах війни».
 5. Руслан Тарасенко на тему «Державна фінансова підтримка територіальних громад під час війни».
 6. Кирило Шашко на тему «Збалансування бюджету у умовах воєнного стану».
 7. Юрій Балик на тему «Динаміка зовнішнього державного боргу: реалії сьогодення».
 8. Даріна Биндич на тему «Організація фінансової діяльності підприємств та її удосконалення».
 9. Денис Голоскок на тему «Напрямки покращення ділової активності підприємства».
 10. Анастасія Довгаленко на тему «Управління власним капіталом підприємства».
 11. Анастасія Мелецька на тему «Проблеми та шляхи вдосконалення дебіторської заборгованості на підприємстві».
 12. Станіслав Чмиренко на тему «Оцінка економічного потенціалу підприємства».
 13. Анна Башинська на тему «Аналіз фінансових інвестицій АТ «УКРСИББАНК»».

Участь студентів в олімпіадах:

09-20.02.2022 р. було проведено І тур олімпіади з дисциплін: «Податкова система» (проф. Гончаренко І.Г., доц. Ломако Є.П., кількість учасників 8 ос. ОС «Бакалавр»);  «Статистика» (доц. Снитюк О.І., доц. Бережна Л.В., взяли участь 8 ос. ОС «Бакалавр»); «Страхування» (проф. Гончаренко І.Г., доц. Дудченко Н.В.), взяли участь 7 студентів ОС «Бакалавр»; «Фінанси, гроші і кредит» (доц. Дудченко Н.В., проф. Березіна О.Ю., доц. Бережна Л.В.), взяли участь 12 студентів ОС «Бакалавр». Загальна кількість студентів, які були задіяні в олімпіадах – 36 осіб.

Участь студентів у семінарах, вебінарах, тренінгах:

Під керівництвом викладачів кафедри студенти брали участь у інших не кафедральних заходах, зокрема: одному міжнародному тренінгу, одному курсі з підвищення рівня фінансових знань та навичок застосування англійської мови на практиці, 10-ти вебінарах, 3-х інтенсивах, 2-х дослідницьких і 2-х практичних семінарах, а також у 16 курсах Міністерства цифрової трансформації України та різних платформ масових відкритих онлайн-курсів з підвищення рівня цифрової й фінансової грамотності.

1. Студенти факультету економіки та управління спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» взяли участь в курсах з фінансової грамотності, які проводилися Міністерством цифрової трансформації України, та успішно здали фінальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності:

1) курс «Дружні цифрові фінанси» (Башинська Анна, Голубенко Юлія, Соловей Анастасія, Балик Юрій, Довгаленко Анастасія, Небога Семен, Биндич Даріна, Голоскок Денис, Коваленко Валерій, Тарасенко Руслан, Труба Глєб, Чмиренко Станіслав, Шашко Кирило);

2) курс «Цифрові гроші» (Башинська Анна, Голубенко Юлія, Соловей Анастасія, Балик Юрій, Довгаленко Анастасія, Небога Семен, Биндич Даріна, Голоскок Денис, Коваленко Валерій, Тарасенко Руслан, Труба Глєб, Чмиренко Станіслав, Шашко Кирило);

3) курс «Цифрові держслужбовці» (Лесик Ольга);

4) курс «Обережно! Кібершахраї!» (Лесик Ольга);

5) курс «Основи кібергігієни» (Лесик Ольга);

6) курс «Оплата комуналки онлайн» (Башинська Анна, Голубенко Юлія, Соловей Анастасія, Балик Юрій, Довгаленко Анастасія, Небога Семен, Биндич Даріна, Голоскок Денис, Коваленко Валерій, Тарасенко Руслан, Труба Глєб, Чмиренко Станіслав, Шашко Кирило).

2. Студенти факультету економіки та управління спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Лесик Ольга, Башинська Анна, Балик Юрій, Небога Семен, Голоскок Денис, Коваленко Валерій, Шашко Кирило, Биндич Даріна, Тарасенко Руслан, Чмиренко Станіслав успішно завершили базовий курс з фінансової грамотності (початковий рівень) для державних службовців «Цифрова грамотність для державних службовців 1.0. на базі інструментів Google», розроблений у співпраці з компанією Google та втілений за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge, через Національну онлайн-платформу з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта.

3. Упродовж 2022 року здобувачі вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» кафедри фінансів здобули сертифікати за успішне проходження різноманітних курсів на відкритих онлайн платформах, зокрема:

 • курс «Фінансова грамотність» на платформі освіти Impactorium (Бережна Дарина);
 • курс «Основи управління командами та проєктами в ІТ» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Погоріла Анастасія);
 • курс «Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Погоріла Анастасія, Кривенко Юлія, Лопушанська Тетяна);
 • курс «Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Погоріла Анастасія, Хавченко Аліна);
 • курс «Вступ до Теорії обмежень та Процеси мислення як потужний підхід до управління бізнесом» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Башинська Анна, Голубенко Юлія);
 • курс «Соціальне підприємництво як шлях до фінансової сталості організацій громадянського суспільства» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Кривенко Юлія);
 • курс «Нефінансова звітність» на платформі освіти Impactorium (Лопушанська Тетяна);
 • курс «Корпоративна соціальна відповідальність» на платформі освіти Impactorium (Лопушанська Тетяна);
 • курс «Основи фінансів та інвестицій» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Петрова Валерія, Лопушанська Тетяна, Кривенко Юлія, Збаразька Дарія, Шиятий Іван);
 • курс «Просто про гроші» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (Петрова Валерія).

4. У жовтні 2022 р. студентка ОС «Бакалавр» Башинська Анна пройшла Тренінг «Громадська активність» від ГО «Черкаська молодіжна рада» в межах Проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні».

4. Упродовж жовтня − грудня 2022 р. студентка ОС «Бакалавр» Башинська Анна пройшла курс із підвищення рівня фінансових знань та навичок застосування англійської мови на практиці «English with Bill. Finincial Literacy»: https://finance.chdtu.edu.ua/2022/10/06/studenty-finansysty-pidvyshhuyut-riven-finansovyh-znan-ta-angijskoyi-movy/

Студентські наукові гуртки:

На кафедрі плідно працює 2 наукових гуртки, в яких задіяно 25 студентів: науковий гурток «Financial scientific club» (керівник проф. Гончаренко І.Г.), науковий гурток «Світ моделювання фінансових процесів» (керівники доц. Снитюк О.І. та доц. Бережна Л.В.). Їх метою є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності. Засідання гуртків відбувались щомісяця за затвердженим графіком і тематикою. За результатами роботи гуртків:

‒ організована участь студентів у конференціях, тренінгах, вебінарах, дослідницьких семінарах, у заходах до Дня гривні, з нагоди Тижня заощаджень, підвищення платіжної безпеки;

‒ проведені дослідження на основі кількісних характеристик закономірностей формування, розвитку та взаємозв’язку масових фінансово-економічних явищ і процесів;

‒ дослідження методологічних, теоретичних, науково-методичних і прикладних проблем, аналізу, функціонування і розвитку фінансово-економічних систем і процесів на засадах розробки і застосування методів математичного моделювання, інформаційних систем і технологій.

Світ моделювання фінансових процесів

Financial Scientific Club

Наукова діяльність студентів у 2021 році

Участь студентів у науково-практичних конференціях:

На кафедрі фінансів приділяється значна увага науковій діяльності студентів. Наукова робота здобувачів вищої освіти проводиться в межах навчального процесу, курсових та дипломних робіт, випускної та магістерської практики.

У науковій діяльності кафедри за рік взяло участь 43 студенти. Кількість доповідей на наукових конференціях університету – 37, в т.ч. у рамках Днів студентської науки – 19; кількість студентів, що мають наукові публікації (статті, тези) – 27.

26 березня 2021 р. студенти кафедри фінансів взяли участь із доповідями у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри» (кафедра міжнародної економіки ЧДТУ):

 • Куллаб Д.Х. на тему «Вплив децентралізації на структуру доходів місцевих бюджетів»;
 • Настенко О.Р. на тему «Корупція як фактор руйнування економічного розвитку країни»;
 • Башинська А.В. на тему «Світовий та національний контекст фінансової інклюзії».

19 студентів кафедри 20 квітня 2021 року взяли участь із доповідями у студентській конференції «Дні студентської науки 2021». Підготовка доповідей здійснювалась під керівництвом проф. Гончаренко І.Г., проф. Березіна О.Ю., проф. Пріхно І.М., доц. Бережна Л.В., доц. Дудченко Н.В., доц. Шевченко А.М., викл. Пожар Є.П. Основні проблеми, що розглядались у доповідях: діяльність банків в забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку України в період пандемії; основні напрями протидії корупції в органах ДФС України; питання функціонування фінансової системи в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом COVID-19; моделі та підходи проведення дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів банків, а також особливості використання системи BankID НБУ; актуальні питання розвитку безготівкового ринку України та методи управління банківськими ризиками; бюджетна децентралізація в Україні: стан та перспективи; вплив поширення Covid-19 на забезпечення національної та фінансової безпеки України; роль місцевих податків та зборів в Україні; питання сучасної парадигми місцевих фінансів в Україні тощо.

Дні студентської науки – 2021

За результатами ДСН-2021 надруковані тези 7-х студентів у «Збірнику тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ: 19–22 квітня 2021 р.»:

 1. Музика О.І. на тему «Методи управління банківськими ризиками».
 2. Лопушанська Т.П. на тему «Моделі та підходи проведення дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів банків».
 3. Лопушанська Т.П. на тему «Банківські ризики та шляхи їх усунення».
 4. Настенко О.Р. на тему «Основні напрями протидії корупції в органах ДФС України».
 5. Куллаб Д.Х. на тему «Бюджетна децентралізація в Україні: стан та перспективи»
 6. Башинська А.В. на тему «Проблеми дефіциту державного бюджету України та напрями його зменшення».
 7. Голубенко Ю.В. на тему «Розвиток банківської системи України в умовах пандемії».

20 жовтня 2021 р. здобувачка вищої освіти кафедри фінансів Бережна Д.А. взяла участь у ХXІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної економіки» (кафедра економіки та управління ЧДТУ) із доповіддю на тему «Складові та механізм побудови карти ризиків фінансового сектору України»

27 листопада 2021 року здобувачі вищої освіти кафедри фінансів взяли участь із доповідями у XVІІІ міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України» (кафедра фінансів ЧДТУ):

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 1. Говрас О.О. на тему «Фінансовий потенціал розвитку підприємства в умовах глобалізації».
 2. Лихоманова А.П. на тему «Оцінка контролінгу фінансових ризиків на підприємстві».
 3. Орел А.О. на тему «Перспектива реформування пенсійної системи України».
 4. Гелеверя В.В. на тему «Інноваційні технології забезпечення банківської безпеки в Україні».
 5. Настенко О.Р. на тему «Аналіз кредитної діяльності ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» у 2018-2020 роках».
 6. Олексієнко Я.В. на тему «Стрес-тестування банківської системи України».
 7. Коваленко Д.Ю. на тему «Перспективи розвитку страхового ринку України».
 8. Бережна Д.А. на тему «Фінансова система України: оцінка стану, рівня стресу та ризиків в умовах пандемії COVID-19».
 9. Гончаренко Ю.О. на тему «Реалії міжнародного податкового регулювання в умовах пандемії».
 10. Степаненко Н.І. на тему «Зміни в законодавстві, спрямовані на стимулювання кредитної діяльності у період COVID-19».

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 1. Башинська А.В. на тему «Розвиток фінансового посередництва в Україні».
 2. Збаразька Д.Ю. на тему «Перспективи розвитку накопичувального пенсійного забезпечення».
 3. Лопушанська Т.П. на тему «Валютний ринок України: сучасний стан та перспективи його розвитку».
 4. Збаразька Д.Ю. на тему «Оптимізація структури грошової маси в Україн».
 5. Кривенко Ю.Ю. на тему «Прибутковість банківської діяльності АТ КБ «Приватбанк».

Участь студентів в олімпіадах:

11-12.02.2021 р. було проведено І тур олімпіади з дисциплін: «Податкова система» (проф. Гончаренко І.Г., доц. Пожар Є.П.) та «Фінанси зарубіжних корпорацій» (проф. Березіна О.Ю.), взяли участь 6 та 7 осіб відповідно 4-го курсу ОС «Бакалавр»; «Страхування» (проф. Гончаренко І.Г., доц. Дудченко Н.В.), взяли участь 9 студентів 3-го курсу ОС «Бакалавр»; «Фінанси, гроші і кредит» (доц. Дудченко Н.В., проф. Березіна О.Ю.), взяли участь 10 студентів 1-го курсу ОС «Бакалавр».

Участь студентів у конкурсах:

Здобувач ОНС доктор філософії Слинько Микола Юрійович, здобувачі вищої освіти освітнього ступеня магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Настенко Олег Русланович (група ФКМ-20) та освітнього ступеня бакалавр (група ФК-201) Башинська Анна Валеріївна отримали відповідно Диплом першого ступеня та Диплом лауреатів за результатами участі в Міжнародному конкурсі наукових студентських статей «Регіональні аспекти розвитку малого і середнього підприємництва: проблеми і шляхи розв’язання в умовах цифрової економіки». Конкурс відбувався упродовж січня-лютого 2021 р. на базі Закладу освіти «БІП-Університет права та соціально-інформаційних технологій» (м. Могилів, Республіка Білорусь). Слинько М.Ю. нагороджений дипломом за статтю на тему «Смарт-спеціалізація регіону як інструмент цифрової трансформації регіональної економіки», науковий керівник – д.держ.упр., професор Гончаренко І.Г., Секція 5 «Цифрова трансформація окремих галузей економіки», підсекція 5.1 «Виробництво». Настенко О.Р. та Башинська А.В. за результатами конкурсного відбору здобули перемогу в Секції 3 «Цифровізація фінансових послуг (FinTech)» підсекції 3.1 «Криптовалюти і безготівкові платежі» зі статтею на тему «Українсько-європейський вектор безготівкових розрахунків і FinTech як елементи фінансової інклюзії» (науковий керівник доцент Бережна Л.В.).

Перемога на Міжнародному конкурсі наукових студентських робіт (Республіка Білорусь)!

Сборник научных трудов: Региональные аспекты развития малого и среднего предпренимательства: Проблемы и пути развития в условиях в условиях цифровой экономики

Участь студентів у семінарах, вебінарах, тренінгах:

1. Студенти факультету економіки та управління спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» взяли участь в курсах з фінансової грамотності, які проводилися Міністерством цифрової трансформації України, та успішно здали фінальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності:

1) курс «Дружні цифрові фінанси» (Збаразька Дарія, Лопушанська Тетяна, Шиятий Іван, Олексієнко Ярослав, Бережна Дарина);

2) курс «Електронний підпис» (Збаразька Дарія, Лопушанська Тетяна, Шиятий Іван);

3) курс «Штучний інтелект» (Настенко Олег);

4) курс «Цифрові гроші» (Настенко Олег, Говрас Оксана, Шиятий Ваня, Бережна Дарина);

5) курс «Відкриті дані для бізнесу» (Настенко Олег, Олексієнко Ярослав);

6) курс «Викривач у законі» (Настенко Олег).

2. Студенти факультету економіки та управління спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Говрас Оксана і Настенко Олег успішно завершила базовий курс з фінансової грамотності (початковий рівень) для державних службовців «Цифрова грамотність для державних службовців 1.0. на базі інструментів Google», розроблений у співпраці з компанією Google та втілений за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge, через Національну онлайн-платформу з цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта.

3. У березні 2021 р. студентка факультету економіки та управління спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Погоріла Анастасія відвідала міжнародний тренінг міжнародний тренінг «Освіта, кар’єра і успіх» («Education & Career & Success»), організований Humanitas University in Sosnowiec.

4. Студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» відвідали онлайн вебінар «Як запустити електронну комерцію за 6 днів» (англійською мовою). У межах вебінару було проведено шість лекцій:

Тема першої лекції: «How to chooce a product and diversification»: https://finance.chdtu.edu.ua/2021/04/07/studenty-speczialnosti-072-finansy-bankivska-sprava-ta-strahuvannya-vidvidaly-onlajn-vebinar-yak-zapustyty-elektronnu-komercziyu-za-6-dniv-lesson-1-how-to-chooce-a-prod/

Тема другої лекції: «Business models for selling products: Dropshipping, Affiliate marketing and Warehouse sales»: https://finance.chdtu.edu.ua/2021/04/09/druga-lekcziya-anglomovnogo-onlajn-vebinaru-yak-zapustyty-elektronnu-komercziyu-za-6-dniv-lesson-2-business-models-for-selling-products-dropshipping-affiliate-marketing-and-wareho/

Тема третьої лекції: «How to build a Dropshipping ecommerce»: https://finance.chdtu.edu.ua/2021/04/14/onlajn-vebinar-yak-zapustyty-elektronnu-komercziyu-za-6-dniv-tryvaye-lesson-3-how-to-build-a-dropshipping-ecommerce/

Тема четвертої і п’ятої лекцій: «How to advertise your e-commerce»:

https://finance.chdtu.edu.ua/2021/04/22/studenty-speczialnosti-072-finansy-bankivska-sprava-ta-strahuvannya-prodovzhuyut-aktyvno-vyvchaty-kurs-lekczij-yak-zapustyty-elektronnu-komercziyu-za-6-dniv-vid-lektora-emilia/

Тема шостої лекції: «How to create a team to sell with an ecommerce»: https://finance.chdtu.edu.ua/2021/04/29/6-modul-z-kursu-yak-zapustyty-elektronnu-komercziyu-za-6-dniv/

5. 19.04.2021 року здобувачі вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» кафедри фінансів взяли участь у вебінарі: «Академічна доброчесність та технічні можливості контролю» від представників компанії Unicheck: https://finance.chdtu.edu.ua/2021/04/20/uchast-u-vebinari-akademichna-dobrochesnist-ta-tehnichni-mozhlyvosti-kontrolyu-vid-predstavnykiv-kompaniyi-unicheck/

6. 27 жовтня 2021 р. здобувачі вищої освіти освітніх рівнів бакалавр і магістр освітньої програми «Фінанси і кредит» долучилися до відкритого дослідницького онлайн-семінару Національного банку України за участі Деніз Іган із дослідницького департаменту Міжнародного валютного фонду: https://finance.chdtu.edu.ua/2021/10/27/vykladachi-kafedry-finansiv-ta-studenty-osvitnoyi-programy-finansy-i-kredyt-doluchylysya-do-vidkrytogo-doslidnyczkogo-onlajn-seminaru-naczionalnogo-banku-ukrayiny-za-uchasti-doslidnyczkogo/

7. У листопаді 2021 р. здобувачі вищої освіти факультету економіки та управління спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Хавченко Аліна і Анастасія Погоріла успішно завершили курс «Корпоративна соціальна відповідальність», прочитаний Мариною Саприкіною, керівницею CSR Ukraine через платформу освіти зі сталого розвитку Impactorium.

8. У листопаді 2021 р. здобувачка вищої освіти факультету економіки та управління спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Анастасія Погоріла успішно завершила курс «Нефінансова звітність», прочитаний експертами та експертками компаній ДП НАЕК «Енергоатом», Астарта-Київ, Нова Пошта, Ашан Україна, Кока-Кола Беверіджиз Україна через платформу освіти зі сталого розвитку Impactorium.

9. 5 листопада 2021 р. здобувачі вищої освіти освітніх рівнів бакалавр і магістр освітньої програми «Фінанси і кредит» взяли участь у відкритому дослідницькому онлайн-семінарі Національного банку України за участі Пауло Кавалліно (Банк міжнародних розрахунків): https://finance.chdtu.edu.ua/2021/11/05/uchast-vykladachiv-ta-studentiv-u-vidkrytomu-doslidnyczkomu-onlajn-seminari-naczionalnogo-banku-ukrayiny-za-uchasti-paulo-kavallino-bank-mizhnarodnyh-rozrahunkiv/

10. 26 листопада 2021 р. здобувачі вищої освіти освітніх рівнів бакалавр і магістр освітньої програми «Фінанси і кредит» взяли участь у відкритому дослідницькому онлайн-семінарі Національного банку України. Доцент факультету економіки Університету Бокконі (Італія) Базіль Грассі презентував результати дослідження на тему «Варіативність націнки: від мікро- до макрорівня» (Bottom-up Markup Fluctuations): https://finance.chdtu.edu.ua/2021/11/26/uchast-u-vidkrytomu-doslidnyczkomu-onlajn-seminari-naczionalnogo-banku-ukrayiny/

11. 26 листопада 2021 р. здобувачі вищої освіти освітніх рівнів бакалавр і магістр освітньої програми «Фінанси і кредит» взяли участь у практичному семінарі «Інфляційне таргетування в країнах з ринками, що розвиваються», який організував Національний банк України в онлайн форматі: https://finance.chdtu.edu.ua/2021/11/26/uchast-u-praktychnomu-seminari-inflyaczijne-targetuvannya-v-krayinah-z-rynkamy-shho-rozvyvayutsya/

12. 23-24 грудня 2021 р. здобувачка вищої освіти факультету економіки та управління освітньої програми «Фінанси і кредит» Дарина Бережна взяла участь у семінарі «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики»: https://finance.chdtu.edu.ua/2022/01/05/uchast-u-seminari-praktychni-aspekty-formulyuvannya-ta-realizacziyi-monetarnoyi-polityky/

Студентські наукові гуртки:

На кафедрі плідно працює 2 наукових гуртки, в яких задіяно 25 студентів: науковий гурток «Financial scientific club» (керівник проф. Гончаренко І.Г.), науковий гурток «Світ моделювання фінансових процесів» (керівники доц. Снитюк О.І. та доц. Бережна Л.В.). Їх метою є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності. Засідання гуртків відбувались щомісяця за затвердженим графіком і тематикою. За результатами роботи гуртків:

– організована участь студентів у конкурсах, конференціях, тренінгах, вебінарах, дослідницьких семінарах, у заходах до Всесвітнього тижня грошей (Global Money Week);

– проведені дослідження на основі кількісних характеристик закономірностей формування, розвитку та взаємозв’язку масових фінансово-економічних явищ і процесів;

– виконані дослідження методологічних, теоретичних, науково-методичних і прикладних проблем, аналізу, функціонування і розвитку фінансово-економічних систем і процесів на засадах розробки і застосування методів математичного моделювання, інформаційних систем і технологій.

Світ моделювання фінансових процесів

Financial Scientific Club

Наукова діяльність студентів у 2020 році

Участь студентів у науково-практичних конференціях:

У науковій діяльності кафедри за 2020 рік взяло участь 69 студентів. Кількість доповідей на наукових конференціях університету – 64, в т.ч. у рамках Днів студентської науки – 32, кількість студентів, що мають наукові публікації (статті, тези) – 32.

У 2020 році кафедрою проведено XVІІ міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України», в збірник якої включено 18 доповідей студентів кафедри.

28.04.2020 р кафедрою проведена студентська науково-практична конференція до Днів студентської науки-2020. Кількість учасників – 32 студенти.

Дні студентської науки – 2020

Двоє студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» прийняли участь у ХХI Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної економіки», яка відбулася у Черкаському державному технологічному університеті 22 жовтня 2020 р

Участь студентів в олімпіадах:

17.02.2020 р. було проведено І тур олімпіади з дисципліни «Фінансова безпека», в якій взяли участь 20 студентів 4-го курсу ОС «Бакалавр» та 1-го курсу ОС «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит». Загальна кількість студентів, які були задіяні в олімпіадах – 15 осіб.

Участь студентів у конкурсах:

Студентка 1 курсу факультету економіки та управління спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Башинська Анна 5 листопада 2020 р. прийняла участь в XI Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та зайняла третє місце:

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Результати ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Участь студентів у семінарах, вебінарах, тренінгах:

1. Студенти факультету економіки та управління спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» взяли участь в курсах з фінансової грамотності, які проводилися Міністерством цифрової трансформації України, та успішно здали фінальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності:

1) курс «Відкриті дані для бізнесу» (Погоріла Анастасія, Довгань Інна, Рябенко Валентина);

2) курс «Цифрові гроші» (Клєпікова Світлана, Музика Ольга, Погоріла Анастасія).

2. У лютому 2020 р. студент факультету економіки та управління спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Настенко Олег прослухав курс освітнього лекторію для студентів закладів вищої освіти «Економічний експрес», що відбувався в рамках програми інформаційних днів Національного банку в регіонах.

Наукова діяльність студентів у 2019 році

Участь студентів у науково-практичних конференціях:

У науковій діяльності кафедри за 2019 рік взяло участь 67 студентів. Кількість доповідей на наукових конференціях університету – 67, в т.ч. у рамках Днів студентської науки – 32, кількість студентів, що мають наукові публікації (статті, тези) – 37.

У 2019 році кафедрою проведено XVІ міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України», в збірник якої включено 37 доповідей студентів кафедри.

16.04.2019 р кафедрою проведена студентська науково-практична конференція до Днів студентської науки-2019. Кількість учасників – 32 студенти.

Дні студентської науки – 2019

Участь студентів в олімпіадах:

У 2019 р. – проведено І тур олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», дисциплін «Страхова справа» (д.н.д.упр., проф. Гончаренко І.Г., к.е.н., Серватинська І.М.), «Податкова система України» (д.н.д.упр., проф. Гончаренко І.Г.), «Статистика» (к.е.н., доц. Снитюк О.І., к.е.н., доц. Бережна Л.В.), «Економічна аналітика та статистика» (к.е.н., доц. Снитюк О.І., к.е.н., доц. Бережна Л.В.). Загальна кількість студентів, які були задіяні в олімпіадах – 38 осіб.

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» (2018-2019 н.р.) відбувся 22-24.04.2019 р. в Тернопільському національному економічному університеті. Від кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету в олімпіаді приймав участь Дорошенко Ярослав Олександрович студент 4 курсу групи ФК-151+ск і був нагороджений Грамотою у номінації «За креативний підхід у виконанні навчальних завдань». Супровід та підготовку студентів здійснювала ст. викладач кафедри фінансів Серватинська І.М. З нагоди проведення олімпіади, кафедра фінансів Черкаського державного технологічного університету, була відзначена Подякою за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток наукового потенціалу молодого покоління, якісну підготовку кваліфікованих фахівців у страховій галузі та розбудову страхового ринку країни.

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Податкова система України» (2018-2019 н.р.) відбувся 10-12 квітня 2019 р.  в Тернопільському національному економічному університеті (учасники – Ковальова Оксана Степанівна студентка 5 курсу групи ФКм-018 та Гоєнко Каріна Миколаївна студентка 4 курсу групи ФКск-151). За результатами участі в олімпіаді, Ковальова Оксана Степанівна посіла 24 місце, Гоєнко Каріна Миколаївна 25 місце з 77 можливих. Студенти отримали сертифікати, які засвідчують участь в олімпіаді. Супровід та підготовку студентів здійснювала професор кафедри фінансів Гончаренко І.Г.

Участь студентів у конкурсах:

У 2019 р. студенти кафедри фінансів Дорошенко Я.О., Кульбашна А.Р. (ФК-151) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування», який відбувався з лютого 2019 року по квітень 2019 року (на базі Миколаївського національного аграрного університету). Тема наукової роботи  «Розвиток системи страхування вкладів в Україні». Науковий керівник д. н. держ. упр., проф. Гончаренко І.Г.

Студенти кафедри фінансів взяли участь у Всеукраїнському конкурсі відео-робіт студентів в межах GlobalMoneyWeek–2019. Тема відео-роботи: «Я заощаджую для того щоб втілювати мрії в реальність». Авторський колектив – студенти 4 курсу груп ФКск-151, ФК-151 (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси і кредит»). Номінація – відео-роботи на тему фінансової грамотності GlobalMoneyWeek – 2019. Керівник к.е.н., ст. викл. Серватинська І.М.

Всеукраїнський конкурс відео-робіт студентів в межах GlobalMoneyWeek–2019 «Я заощаджую для того щоб втілювати мрії в реальність»

Наукова діяльність студентів у 2018 році

Участь студентів у науково-практичних конференціях:

У науковій діяльності кафедри упродовж 2018 року взяло участь 89 студентів. Кількість доповідей на наукових конференціях університету – 68, в т.ч. у рамках Днів студентської науки – 44, кількість доповідей на наукових конференціях поза межами університету ‒ 10; кількість студентів, що мають наукові публікації (статті, тези) – 66.

У 2018 році кафедрою проведено XV міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України», в збірник якої включено 68 доповідей студентів кафедри.

17.04.2018 р кафедрою проведена студентська науково-практична конференція до Днів студентської науки-2018. Кількість учасників – 44 студенти.

Дні студентської науки – 2018

Нагородження переможців студентської науково-практичної конференції

Участь студентів в олімпіадах:

Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад та конкурсів – 10.

2018-2019 н.р. – проведено І тур олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», дисциплін «Страхова справа» (д.н.д.упр., проф. Гончаренко І.Г., к.е.н., Серватинська І.М.), «Податкова система України» (д.н.д.упр., проф. Гончаренко І.Г.). Загальна кількість студентів, які були задіяні в олімпіадах – 40 осіб.

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» (2017-2018 н.р.) відбувся 23-25.04.2018 р. в Тернопільському національному економічному університеті. В олімпіаді взяло участь 84 учасника із вищих навчальних закладів України (учасники – Дмитренко Інна Анатоліївна, студентка 5 курсу групи ФКм-017 та Мороз Вікторія Миколаївна, студентка 4 курсу групи ФК-141). Студенти отримали сертифікати, які засвідчують участь в олімпіаді. З нагоди проведення олімпіади, кафедра фінансів Черкаського державного технологічного університету, була відзначена Подякою за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток наукового потенціалу молодого покоління, якісну підготовку кваліфікованих фахівців у страховій галузі та розбудову страхового ринку країни. Супровід та підготовку студентів здійснювала ст. викладач кафедри фінансів Серватинська І.М.

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Страхова справа»

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Податкова система України» (2017-2018 н.р.) відбувся 18-20 квітня 2018 р. в Тернопільському національному економічному університеті (учасники – Базіль Анастасія Олександрівна, студентка 5 курсу групи ФКм-017 та Ковальова Оксана Степанівна, студентка 4 курсу групи ФКск-141). За результатами участі в Олімпіаді, Базіль Анастасія була відзначена Дипломом «За відмінне знання фіскальної теорії». Супровід та підготовку студентів здійснювала професор кафедри фінансів Гончаренко І.Г.

Диплом «За відмінне знання фіскальної теорії»

Вітання учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Податкова система України»

Участь студентів у конкурсах:

Участь студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит». На Конкурс було подано 2 наукові роботи:

1. «Аналіз стану грошової маси в Україні та методи її оптимізації». Студенти учасники Конкурсу: студенти 3 курсу, групи ФК-151 Дорошенко Ярослав Олександрович та Кульбашна Анастасія Русланівна (наукові керівники: к.е.н., доцент кафедри фінансів Бережна Л.В. та к.е.н., ст. викладач Серватинська І.М.).

2. «Підвищення рівня соціальної безпеки суспільства через зниження показника безробіття: регіональний аспект». Студенти учасники конкурсу: студенти 4 курсу, групи ФК-141 Науменко Альона Юріївна та Мороз Вікторія Миколаївна (наукові керівники: к.е.н., доцент кафедри фінансів Дудченко Н.В. та к.е.н., доцент Снитюк О.І.).

Студенти Черкаського державного технологічного університету, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» (Голиш Вікторія Михайлівна й Панитенко Артур Ігорович, магістри, група ФКм-017) прийняли участь у Конкурсі відео-робіт на тему «Фінансова грамотність», який проходив 12-18 березня 2018 року в рамках святкування Всесвітнього тижня грошей в Україні (Global Money Week-2018). Тема підготовленої відео-роботи: «Банк, а не банка – ось де безпечніше зберігати власні заощадження».

Всеукраїнський конкурс відео-робіт студентів в межах GlobalMoneyWeek–2018: «Банк, а не банка – ось де безпечніше зберігати власні заощадження»