Рецензії до освітньої програми “Фінанси і кредит”

Відкрита зустріч з експертами: ID9377 ЧДТУ ОПП “Фінанси і кредит”

Час:  6 жовтня 2021 11:00-11.40

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/71012920305?pwd=VDgrWlZ3U2xPTVFGU3Z0d3BnSWhTdz09

Ідентифікатор конференції: 710 1292 0305

Пароль: 1111

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в ЧДТУ у період з 5.10.2021-7.10.2021 рр. за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за другим рівнем вищої освіти (магістр):

https://chdtu.edu.ua/normative/akreditatsiya-osvitnikh-program/item/16665-prohrama-roboty-ekspertnoi-hrupy-pid-chas-provedennia-akredytatsiinoi-ekspertyzy-v-chdtu-u-period-z-5-10-2021-7-10-2021-rr-za-spetsialnistiu-072-finansy-bankivska-sprava-ta-strakhuvannia-za-druhym-rivnem-vyshchoi-osvity-mahistr