Наукові дослідження колективом і студентами кафедри здійснюються за напрямами:

 • забезпечення стійкості банківської системи та розвитку ринку банківських послуг;
 • тенденції та виклики розвитку страхового ринку України;
 • особливості податкового адміністрування в Україні в період глобальних змін;
 • функціонування фінансових систем в умовах трансформаційних процесів;
 • фінансове забезпечення розвитку територіальних громад;
 • особливості діагностики фінансового стану підприємств і забезпечення їх прибутковості;
 • проблеми фінансування суб’єктів господарювання;
 • економіко-математичне моделювання фінансових та економічних процесів;
 • макропруденційна та монетарна політика Національного банку України;
 • фінансова інклюзія;
 • проблеми функціонування валютного та фондового ринків;
 • особливості організації державного фінансового контролю;
 • фінансове та інституціональне забезпечення сталого розвитку регіонів України.

За результатами науково-дослідної роботи кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету виходять друком монографії, навчальні посібники, наукові та методичні видання. Так, за останні п’ять років колективом кафедри підготовлено та опубліковано 4 навчальних посібники (з них 1 з грифом МОНУ та 2 з грифом Вченої Ради ЧДТУ), 26 монографій (з них 8 закордонних); 163 статті у наукових фахових виданнях України, а також закордонних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз, з них 14 статей, у виданнях, що індексуються у Web of Science та Scopus; взято участь в роботі більше 200 міжнародних науково-практичних конференцій з публікацією тез, у т.ч. у роботі 30 конференцій за кордоном. Науковці кафедри взяли участь у 4 фундаментальних наукових дослідженнях, що виконувались за рахунок загального фонду державного бюджету України. Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукових семінарах, вебінарах, форумах і круглих столах.

Колективні монографії кафедри:

1. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь: монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Національна мережа ВНЗ-партнерів спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Черкаський державний технологічний університет. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. 714 с. URL: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/910

2. Глобальне партнерство в парадигмі сталого розвитку: освіта, технології, інновації : монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Черкаський державний технологічний університет. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. 524 с. URL: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/909

3. Global Partnership for Local Sustainable Development: Modern Trends and Best Practices: monograph / [ed. by L. O Petkova, O. Yu. Berezina, A. Kryński] Czestochowa, 2018. 207 p. URL: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/911

4. Забезпечення сталого розвитку України в контексті глобального партнерства : монографія / [за заг. та наук. ред. Л. О. Петкової, О. Ю. Березіної, І. Г. Гончаренко]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : видавець Третяков О. М., 2019. 335 с. URL: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1237

Щорічно кафедрою організовуються:

 1. Міжнародні науково-практичні конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України», основною метою яких є вирішення актуальних проблем та вдосконалення фінансової системи України, грошово-кредитних механізмів регулювання економіки, управління фінансово-економічним потенціалом суб’єктів господарювання, розвитку банківської системи та інших актуальних проблем економічної науки; за результатами роботи конференцій вийшли з друку 15 збірників матеріалів конференцій.

 2. Студентські конференції до Днів студентської науки, кращі доповіді публікуються в університетському збірнику.

 3. Міжнародні форуми, круглі столи, семінари, зокрема:

науковий форум «Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь» (11-12 травня 2016 року);

ІІ міжнародний науковий форум «Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь» (17-18 травня 2017 року);

круглий стіл «Глобальне партнерство суспільних інститутів для забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації» (29 вересня 2017 року);

 регіональний форум «Досягаємо Цілей Сталого Розвитку ООН в Черкаській області разом» (29 листопада 2018 року);

 круглий стіл «Смарт-спеціалізація: співпраця науки, бізнесу, влади та громадськості» (28 лютого 2019 року);

 круглий стіл з нагоди 25-річчя кафедри фінансів у «Медіа-центрі Черкаси» (25 жовтня 2019 року).

4. Тематичні тижні:

Всесвітній тиждень грошей (Global Money Week – 2018 ) в ЧДТУ:

березень 2018 року

Участь у Всеукраїнському конкурсі відео-робіт студентів.

Відео-робота «Банк, а не банка – ось де безпечніше зберігати власні заощадження», авторський колектив – магістр Голиш В.,  ФКм-017, бакалавр Панитенко А. А., 2019 р.

Всеукраїнський конкурс відео-робіт студентів в межах GlobalMoneyWeek–2018: «Банк, а не банка – ось де безпечніше зберігати власні заощадження»

 

Всесвітній тиждень грошей (Global Money Week – 2019 ) в ЧДТУ:

березень 2019 року

Участь у Всеукраїнському конкурсі відео-робіт студентів.

Відео-робота «Я заощаджую для того,  щоб втілювати мрії в реальність», авторський колектив – магістри Дорошенко Я., Панитенко А., 2019 р.

Всеукраїнський конкурс відео-робіт студентів в межах GlobalMoneyWeek–2019 «Я заощаджую для того щоб втілювати мрії в реальність»

 

Всесвітній тиждень грошей (Global Money Week – 2021 ) в ЧДТУ:

березень 2021 року

18.03.2021 р. тренінг-гра «Життєвий капітал» (моделювання фінансових стратегій, тренер – Ольга Яловенко ‒ бізнес-консультант ЯLove&Co – команди позитивного впливу)

19.03.2021 урок фінансової грамотності в Спеціалізованій школі №28 ім. Т. Г. Шевченка м. Черкаси.

22.03.2021 р. урочисте відкриття GMW 2021, брейн-ринг «Що ви знаєте про гроші?». Переможцями інтелектуальної боротьби стали студенти факультету економіки та управління: Шиятий Іван гр. ФК-181, Яшний Ярослав гр. ЕП-204, Слободніченко Нікіта гр. БО-202.

23.03.2021 р. майстер-клас «Новітні тренди банківської справи» від випускника кафедри фінансів ЧДТУ, а нині заступника директора ГРУ, РУ, СФ, АТ КБ «ПриватБанк» Ярослава Батієвича. Переможцями в номінації «Найкраще питання професіоналу» стали: Катерина Куц гр. ФК-181; Нікіта Слободніченко гр. БО-202; Костянтин Сандуца гр. ЕП-204. Іншою активністю стала Гра «Моє успішне професійне майбутнє».

24.03.2021 «Мотиваційна зустріч із професіоналами». Стейкхолдери: Управління Північного офісу Держаудитслужби – керівник управління Велько Тетяна Миколаївна; Департамент фінансової політики Черкаської міської ради – директор Департаменту Харенко Тетяна Іванівна. Переможцями в номінації «Найкраще питання спікеру» стали: Яшний Ярослав, гр. ЕП-204; Степанова Вікторія, гр. МЕ-203; Куц Катерина, гр. ФК-181; Ніколаєнко Анна, гр. БО-202. Комплекс ігор під гаслом «Фінанси стосуються кожного»: вікторина «Міжнародні організації у світі фінансів»; інтерактив «Валюти світу».

25.03.2021 перегляд американського драмедійного фільму «Гра на пониження» (The Big Short), у якому розгортаються події напередодні глобальної економічної кризи 2008 року.

26.03.2021 Global Money Week 2021 у Смілянському промислово-економічному фаховому коледжі (СПЕК) ЧДТУ. Мотиваційна зустріч студентів випускних груп економічних спеціальностей з доцентом кафедри фінансів факультету економіки та управління ЧДТУ Ткаченко Юлією Володимирівною. Під час зустрічі обговорили перспективи отримання вищої освіти в Черкаському державному технологічному університеті і, що не менш важливо, людиноорієнтований підхід до кожного студента.

27.03.2021 підбиття результатів проведеного з 15 березня до 26 березня 2021 р. конкурсу «Селфі на тлі фінансової установи м. Черкаси: хто більше?» Переможцями стали у номінації «Найбільша кількість селфі»

1-ше місце посіли віддразу два учасника, які зробили по 107 світлин ‒ Олег Настенко (здобувач вищої освіти ЧДТУ спец. «Фінанси, банківська справа та страхування», гр. ФКМ-20), Анна Башинська (здобувачка вищої освіти ЧДТУ спец. «Фінанси, банківська справа та страхування», гр. ФК-201).

2-ге місце – Ірина Терещенко (здобувачка вищої освіти Черкаського державного бізнес-коледжу спец. «Облік та оподаткування», гр. ОО-19), яка здійснила 43 селфі.

3-те місце – Марина Манько (здобувачка вищої освіти Черкаського державного бізнес-коледжу спец. «Облік та оподаткування», гр. ОО-19), яка зробила 38 фото.

У номінації «Приз глядацьких симпатій» перемогу здобула Юлія Кривенко (здобувачка вищої освіти ЧДТУ спец. «Фінанси, банківська справа та страхування», гр. ФК-181+ск), яка набрала більше 100 вподобайок на свої світлини у Facebook.

У номінації «До перемоги всупереч обставин» першу сходинку посіла Юлія Голубенко (здобувачка вищої освіти ЧДТУ спец. «Фінанси, банківська справа та страхування», гр. ФК-201), яка проявила стійкість до стресу та попри дуже холодну, як на березень, погоду зуміла зробити 27 світлин.

Студенти кафедри приймають активну участь у всеукраїнських конкурсах наукових праць, є переможцями та номінантами І та ІІ етапів.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студентами підготовлені наукові роботи:

    1) для участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит»:

«Ризик банкрутства підприємств: причини та наслідки», магістр Ветох С. (2016 р.);

«Адміністрування податків та оцінка їх фіскальної ефективності в Україні», бакалавр 4 курсу Дерев’янко В. (2016 р.);

«Моніторинг рівня податкового навантаження в Україні», бакалаври 4 курсу Хлівицька Є.В. (2 місце), Голиш В.М. (3 місце), 2017 р.;

«Аналіз стану грошової маси в Україні та методи її оптимізації», бакалаври 3 курсу Дорошенко Я.О., Кульбашна А.Р. (2018 р.);

«Підвищення рівня соціальної безпеки суспільства через зниження показника безробіття: регіональний аспект», бакалаври 4 курсу Науменко А.Ю., Мороз В.М. (2018 р.);

«Розвиток системи страхування вкладів в Україні», бакалаври 4 курсу, Дорошенко Я.О., Кульбашна А.Р. (2019 р.);

    2) для участі у V Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за підтримки спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»:

«Використання інструментів публічно-приватного партнерства для сталого територіального розвитку», магістр Ганженко А.М. (2017 р.);

«Регіональні особливості та основні фактори сталого територіального розвитку», бакалавр Дорошенко Д.Г. (2017 р.);

      3) для участі у Всеукраїнському конкурсі відео-робіт студентів в межах GlobalMoneyWeek–2019: «Я заощаджую для того,  щоб втілювати мрії в реальність», авторський колектив – магістри Дорошенко Я., Панитенко А., 2019 р.

4) для участі в Міжнародному конкурсі наукових студентських статей «Регіональні аспекти розвитку малого і середнього підприємництва: проблеми і шляхи розв’язання в умовах цифрової економіки» (2021 р.) :

«Смарт-спеціалізація регіону як інструмент цифрової трансформації регіональної економіки», здобувач ОНС доктор філософії Слинько М. Ю., науковий керівник – д.держ.упр., професор Гончаренко І.Г. (диплом першого ступеня );

– «Українсько-європейський вектор безготівкових розрахунків і FinTech як елементи фінансової інклюзії», ЗВО спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», магістр Настенко О. Р. (гр. ФКМ-20), бакалавр Башинська А. В. (гр. ФК-201),  науковий керівник доцент Бережна Л.В. (дипломи лауреатів)

Перемога на Міжнародному конкурсі наукових студентських робіт (Республіка Білорусь)!

 

На кафедрі плідно працює 2 наукових гуртки «Financial scientific club» і «Світ моделювання фінансових процесів». Діяльність гуртків спрямована на активізацію наукової та дослідницької роботи студентів, зокрема підготовку та подання на конкурс студентських наукових проектів (в т.ч. з метою отримання грантового фінансування); проведення дебатного турніру з фінансової проблематики; підготовку та подання проведення круглих столів; семінарів та інформаційних сесій («Студенти ЧДТУ за кордоном: досвід працевлаштування»; «Можливості участі студентів в міжнародних грантових програмах»; «Можливості участі студентів у міжнародних грантових програмах та міжнародних програмах обміну», «Програми академічної мобільності Erasmus+, подвійних дипломів, CIVIC, HORIZONT 2020» та ін.); участі студентів у регіональних і міжнародних форумах («ГРАНТуємо змiни», «Human Capital Forum), вебінарах, заходах до Всесвітнього тижня грошей (Global Money Week) та ін.

За результатами роботи гуртків:

‒ проведені дослідження на основі кількісних характеристик закономірностей формування, розвитку та взаємозв’язку масових фінансово-економічних явищ і процесів;

‒ дослідження методологічних, теоретичних, науково-методичних і прикладних проблем, аналізу, функціонування і розвитку фінансово-економічних систем і процесів на засадах розробки і застосування методів математичного моделювання, інформаційних систем і технологій.