Відгуки роботодавців на освітньо-професійну програму “Фінанси і кредит” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Відгуки роботодавців на освітньо-професійну програму “Фінанси і кредит” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”