1. «Регіональні аспекти інноваційної та інвестиційної діяльності і їх роль у вирішенні соціально-економічних проблем регіону» (НДР 0106U004488).

 2. «Сучасний агропромисловий комплекс України та його роль у вирішенні продовольчого забезпечення регіонів України» (НДР 0109U002741).

 3. «Регулювання сталого розвитку регіональних економічних систем в умовах трансформаційних змін» (НДР 0111U002933)

 4. «Економічні основи модернізації регіональних господарських комплексів в інвестиційно-інноваційному напрямі» (НДР 0112U001704).

 5. «Муніципальне управління регіонів на основі капіталізації активів території (НДР 0113U003347).

 6. «Концептуальні засади глобального партнерства для місцевого сталого розвитку» (НДР 0117U000935).

7. Фінансове забезпечення сталого розвитку регіонів України (ДРН 0121U112105).