Проведення студентської конференції «Дні студентської науки 2021»

Кількість учасників – 19.

Переможці:

Перше місце

1) студентка ІV-го курсу факультету економіки та управління, групи ФКСК-171, Куллаб Діана Хаміс, тема доповіді: «Бюджетна децентралізація в Україні: стан та перспективи», науковий керівник проф. Пріхно І.М.

Друге місце

1) студент І-го курсу магістратури факультету економіки та управління, групи ФКМ-20, Настенко Олег Русланович, тема доповіді: «Основні напрями протидії корупції в органах ДФС України», науковий керівник проф. Гончаренко І.Г.

2) студентка ІІІ-го курсу факультету економіки та управління, групи ФК-181+ск, Лопушанська Тетяна Павлівна, тема доповіді: «Моделі та підходи проведення дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів банків», науковий керівник доц. Бережна Л.В.

Третє місце

1) студентка І-го курсу факультету економіки та управління, групи ФК-201, Башинська Анна Валеріївна, тема доповіді: «Проблеми дефіциту Державного бюджету України та напрями його зменшення», науковий керівник проф. Пріхно І.М. 

2) студентка І-го курсу факультету економіки та управління, групи ФК-201, Голубенко Юлія Василівна, тема доповіді: «Розвиток банківської системи України в умовах пандемії», науковий керівник проф. Пріхно І.М.

Підготовка доповідей здійснювалась під керівництвом викладачів:

проф. Гончаренко І.Г., проф. Березіна О.Ю., проф. Пріхно І.М., доц. Бережна Л.В., доц. Дудченко Н.В., доц. Шевченко А.М., Пожар Є.П.

Основні проблеми, що розглядались у доповідях:

діяльність банків в забезпеченні сталого розвитку фінансового ринку України в період пандемії;

основні напрями протидії корупції в органах ДФС України;

питання функціонування фінансової системи в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом COVID-19;

моделі та підходи проведення дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів банків а також особливості використання системи BankID НБУ;

актуальні питання розвитку безготівкового ринку України та методи управління банківськими ризиками;

бюджетна децентралізація в Україні: стан та перспективи;

вплив поширення Covid-19 на забезпечення національної та фінансової безпеки України;

роль місцевих податків та зборів в Україні;

питання сучасної парадигми місцевих фінансів в Україні;

тощо.