Останні новини

Вітаємо вступників 2024!

Кожного року ви опиняєтесь перед вибором своєї майбутньої професії, керуючись різними критеріями. Одні обирають майбутню професію за рекомендаціями батьків, інші...

Читати далі
SPF_0145
31.07.20
37
2
35
34
9
DSC_0021
1.10
1.14
1.18
1.21
DSC_0031
20190223_093023
IMG_1138
240526278_324492356136162_8122035790536458425_n
240828799_319401706645227_7027552209940113334_n
240901342_319844259934305_7614428451706989554_n
240974153_319844353267629_3218017130104996269_n
previous arrow
next arrow

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»

Освітня програма «Фінанси і кредит»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 Ціль освітньої програми: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов, у професійній діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування й у процесі навчання.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 Ціль освітньої програми: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості програми: можливість отримання подвійного диплому у рамках діючих угод про співпрацю Черкаського державного технологічного університету з провідними зарубіжними ВНЗ. Стажування на підприємствах, організаціях та ВНЗ за кордоном.

Підходи до викладання та навчання: лекції із застосуванням мультимедіа, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, дистанційне навчання, самостійна робота на основі підручників, конспектів та інших матеріалів, консультації із викладачами.

Порівняння середніх заробітних плат у галузі фінансової та страхової діяльності із заробітними платами інших видів діяльності по Україні (за даними Державної служби статистики України)