2023-2024 навчальний рік

Силабуси:

Робочі програми:

https://finance.chdtu.edu.ua/robochi-programy/

2021-2022 навчальний рік

Силабуси:

Робочі програми:

https://finance.chdtu.edu.ua/robochi-programy/

2020-2021 навчальний рік

Силабуси:

Робочі програми:

https://finance.chdtu.edu.ua/robochi-programy/