Відповідальний по кафедрі фінансів за перевірку робіт на плагіат: к.е.н., доц. Шевченко Анна Михайлівна

Роботи для перевірки надсилати на електронну пошту: [email protected]

Безкоштовні програми для перевірки робіт на плагіат:

Перевірка на плагіат в бібліотеці ЧДТУ:

Нормативні документи:

Кодекс академічної доброчесності черкаського державного технологічного університету:

https://chdtu.edu.ua/normative/normativni-dokumenti-diyalnosti-chdtu2/dokumenti-yakimi-regulyuetsya-osvitnij-protses/item/15924-kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti-cherkaskoho-derzhavnoho-tekhnolohichnoho-universytetu-zi-zminamy-23-12-2019

Положення про порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності в Черкаському державному технологічному університеті

https://chdtu.edu.ua/normative/normativni-dokumenti-diyalnosti-chdtu2/dokumenti-yakimi-regulyuetsya-osvitnij-protses-2/item/17819-poriadok-vyiavlennia-ta-vstanovlennia-faktiv-porushennia-akademichnoi-dobrochesnosti-v-cherkaskomu-derzhavnomu-tekhnolohichnomu-universyteti

Корисна інформація:

Який відсоток схожості можна вважати допустимим для академічних робіт?

https://unicheck.com/ua/blog/yakyj-vidsotok-shozhosti-mozhna-vvazhaty-dopustymym-dlya-akademichnyh-robit?fbclid=IwAR2Y77jB3gv5N-aw1GL1v2WCJ0Yl7PsdS2rdyQOIasqppQIZjbvc66ACqg0

Який відсоток плагіату є допустимим?

https://www.antiplagiat.com.ua/antiplagiat-st02.html

 Академічна доброчесність: «Скільки відсотків можна?»

https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/Integrity-bulletin-04.pdf