Навчально-методичне забезпечення дисциплін спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

1 курс (бакалаври)

Дисципліни, що забезпечуються кафедрою фінансів

Статистика

Статистика: практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування усіх форм навчання

Статистика: практикум для дистанційного навчання студентів економічних спеціальностей

Статистика: практикум для студентів економічних спеціальностей

Фінанси

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінанси» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Фінанси, гроші та кредит: навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

Гроші і кредит

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Гроші і кредит» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Фінанси підприємств

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів ОС «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Фінансова політика держави: євроінтеграційний курс

Методичні рекомендації до контрольної роботи з дисципліни «Фінансова політика держави» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансова політика держави» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Перша виробнича практика

Методичні рекомендації до виробничої практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Дисципліни, що забезпечуються іншими кафедрами

Українська мова за професійним спрямуванням

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра усіх спеціальностей денної форми навчання

Українська мова за професійним спрямуванням : практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» усіх спеціальностей

Українська мова за професійним спрямуванням : тестові завдання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів всіх спеціальностей заочної (дистанційної) форми навчання

Українська мова (за професійним спрямуванням). Курс лекцій : навч. посібник

Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

Збірник вправ з української мови за професійним спрямуванням для студентів усіх спеціальностей

Фізичне виховання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» на тему: «Оздоровчий фітнес» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» усіх галузей знань та форм навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» усіх знань та форм навчання

Регіональна економіка

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Регіональна економіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування для всіх форм навчання

Вища математика

Диференціальні рівняння : навчально-методичний посібник до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Вища математика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» економічних і технічних спеціальностей денної форми навчання

Навчально-методичні матеріали до виконання розрахунково-графічних завдань з вищої математики для економічних спеціальностей

Посібник до виконання контрольних робіт з вищої математики для дистанційного навчання студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Посібник до виконання контрольних робіт з вищої математики для дистанційного навчання студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Мікроекономіка

Словник термінів з курсу «Мікроекономіка»

Мікроекономіка у термінах та визначеннях

2 курс (бакалаври)

Дисципліни, що забезпечуються кафедрою фінансів

Економіко-математичні методи та моделі

Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності: навчальний посібник для студентів економічних напрямів підготовки

Економіко-математичні методи і моделі у фінансах: навчальний посібник

Економіко-математичні методи і моделі [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з економічних спеціальностей усіх форм навчання 

Економіко-математичні методи і моделі (оптимизаційні методи та моделі) : практикум для дистанційного навчання студентів економічних спеціальностей

Страхування

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Друга виробнича практика

Методичні рекомендації до виробничої практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Дисципліни, що забезпечуються іншими кафедрами

Макроекономіка

Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальностей: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281 усіх форм навчання

Збірник тестів з дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів освітнього ступеня баклавра з економічних спеціальностей

Словник-довідник з дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра

Фізичне виховання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» на тему: «Оздоровчий фітнес» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» усіх галузей знань та форм навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» усіх знань та форм навчання

3 курс (бакалаври)

Дисципліни, що забезпечуються кафедрою фінансів

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва (частково англійською мовою)

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для здобувачів ОС «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для здобувачів ОС бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Фінансова інклюзія

Фінансова інклюзія: практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з економічних спеціальностей усіх форм навчання

Інформаційні системи та технології у фінансових установах

Лабораторний практикум з дисципліни «Інформаційні системи та технології у фінансових установах» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання нанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Фінансовий ринок та інвестування

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок та інвестування» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансовий ринок та інвестування» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Фінансовий аналіз

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Третя виробнича практика

Методичні рекомендації до виробничої практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Дисципліни, що забезпечуються іншими кафедрами

Маркетинг

Посібник з маркетингу для самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Бухгалтерський облік і аудит»

Міжнародна економіка

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародна економіка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» усіх форм навчання

4 курс (бакалаври)

Дисципліни, що забезпечуються кафедрою фінансів

Банківські операції

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Банківські операції» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Банківські операції» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Центральний банк та грошово-кредитна політика

Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Центральний банк та грошово-кредитна політика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Бюджетна система

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів ОС «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Бюджетна система: навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів ОС «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Податкова система

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Податкова система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Податкова система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Податкова система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Податкова система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Корпоративні фінанси

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» заочної форми

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Міжнародні фінансові організації

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні фінансові організації» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» заочно

Валютні операції

Валютні операції

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Валютні операції» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Пенсійна система

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Пенсійна система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Пенсійна система» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Пенсійне та медичне страхування: навчально-методичний посібник

Страхові послуги

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Страхові послуги» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Фінансовий ринок та інвестування

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок та інвестування» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансовий ринок та інвестування» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Передвипускна практика

Методичні рекомендації до виробничої практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Методичні рекомендації інших дисциплін кафедри фінансів

Фінансові ризики

Фінансові ризики: навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання

Фінансова статистика

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансова статистика» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції України

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції України» для здобувачів ОС «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит»

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції України» для здобувачів ОС «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

1 курс (магістри)

Дисципліни, що забезпечуються кафедрою фінансів

Фінансова безпека

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансова безпека» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Фінансова безпека» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування усіх форм навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фінансова безпека» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіз форм навчання

Податковий менеджмент

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Фінансове забезпечення реалізації соціальних ініціатив

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фінансове забезпечення реалізації соціальних ініціатив» для здобувачів ОС магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансове забезпечення реалізації соціальних ініціатив» для здобувачів ОС магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансове забезпечення реалізації соціальних ініціатив» для здобувачів ОС магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит»

Міжнародні розрахунки та валютні операції (частково англ. мовою)

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи та до виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Економіко-математичне моделювання та інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності: навчальний посібник для студентів економічних напрямів підготовки

Економіко-математичні методи і моделі у фінансах: навчальний посібник

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіко-математичне моделювання та інформаційні системи у фінансах» для здобувачів освітнього ступеня «магістр»

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент: навчальний посібник

Навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Страховий менеджмент

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Страховий менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Страховий менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Страховий менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Макро- та мікрофінансові ризики

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Макрофінансові ризики» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Макрофінансові ризики» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Макрофінансові ризики» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Фінансово-інвестиційний консалтинг

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансово-інвестиційний консалтинг» для здобувачів освітнього рівня магістр зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансово-інвестиційний консалтинг» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» з спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання

Фонди спільного інвестування

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фонди спільного інвестування» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання

Фінансування міжнародних проектів і програм

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансування міжнародних проектів і програм» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» усіх спеціальностей та форм навчання

Виробнича практика

Методичні рекомендації до виробничої практики для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування спеціалізація «Фінанси і кредит» денної форми навчання

Дисципліни, що забезпечуються іншими кафедрами

Методологія наукових досліджень у сфері фінансів

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання

2 курс (магістри)

Дисципліни, що забезпечуються кафедрою фінансів

Переддипломна практика

Методичні рекомендації до переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» усіх форм навчання

Кваліфікаційна робота магістра

Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси і кредит» усіх форм навчання