1. «Концептуальні засади удосконалення фінансового забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні» (НДР 0118U004993).