Дні студентської науки

28 квітня 2020 року на кафедрі фінансів відбулася щорічна студентська наукова конференція, яка проводилася у незвичному інноваційному форматі на основі онлайн платформи Zoom. Переможцями цьогоріч стали студенти 3, 4 та 5 курсів: Чудак Ірина (І місце) із доповіддю «Реалізація стратегії макропруденційного регулювання та нагляду», група ФК-161; Кульбашна Анастасія (ІІ місце) із доповіддю «Державна політика щодо питань регулювання страхової галузі в умовах конкуренції», група ФКМ-018; Куллаб Діана (ІІ місце) із доповіддю «Фіскальні стимули та особливості їх застосування в умовах світової економічної кризи», група ФК-171; Гелеверя Валентин (ІІІ місце) із доповіддю «Банківська система України в умовах кризи спричиненої COVID-19», група ФК-161; Вербівський Вадим (ІІІ місце) із доповіддю «Сучасні економічні інструменти для забезпечення розвитку сільськогосподарського страхування в Україні», група ФКСК-161 та Зінченко Марія (ІІІ місце) із доповіддю «Сучасні тренди розвитку вітчизняного ринку депозитів», група ФКСК-171.

Наукові дослідження учасників конференції були присвячені актуальним проблемам і основним тенденціям розвитку ринку банківських послуг та страхового ринку України; особливостям податкового адміністрування в Україні в період глобальних змін; питанням функціонування фінансової системи в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом COVID-19; механізмам підтримки ліквідності та капіталізації для забезпечення стійкості банківської системи; організації фінансового забезпечення розвитку територіальних громад; особливостям діагностики та використання прибутку підприємств; проблемам фінансування суб’єктів господарювання; проблемам економіко-математичного моделювання фінансових та економічних процесів; особливостям оцінки фінансової діяльності, фінансової безпеки та фінансових ресурсів підприємства; актуальним питанням розвитку безготівкового ринку України; проблемам функціонування валютного та фондового ринків; особливостям державної підтримки бізнесу та населення в період карантину через COVID-19; проблемам макропруденційної, монетарної та фіскальної політики; особливостям організації державного фінансового контролю; питанням сучасної парадигми місцевих фінансів в Україні тощо.

Вітаємо учасників і переможців та бажаємо подальших успіхів!