Кафедра фінансів ЧДТУ провела XVІІІ міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України»

27 листопада 2021 року кафедра фінансів факультету економіки та управління Черкаського державного технологічного університету провела XVІІІ міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України».

– Основна мета конференції полягала у напрацюванні спільних підходів академічної спільноти – представників вітчизняних та зарубіжних ЗВО, а також органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій щодо вирішення актуальних проблем розвитку фінансової системи в сучасних умовах; удосконалення грошово-кредитних механізмів регулювання економіки; підвищення ефективності управління фінансово-економічним потенціалом суб’єктів господарювання; розвитку банківської системи та інших актуальних проблем економічної науки, – зазначила завідувачка кафедри фінансів ЧДТУ, професорка Ірина Гончаренко.

У ході роботи конференції учасники обговорили актуальні питання розвитку фінансової системи в межах наступних секцій:

 1. Питання розвитку фінансової науки.
 2. Проблеми податкової, інвестиційної, бюджетної політики в Україні та шляхи її вдосконалення.
 3. Фінансова підтримка розвитку підприємницького сектору в Україні в реаліях сьогодення.
 4. Фінансові ринки, фінансові посередники.
 5. Інновації та сучасні фінансові технології.
 6. Питання менеджменту і маркетингу у фінансовому секторі.
 7. Актуальні питання розвитку банківської системи та забезпечення її фінансової стабільності.
 8. Економіко-математичні методи та моделі у фінансах.
 9. Страхування в Україні: стан та тенденції розвитку.
 10. Трансформація фінансового сектору під впливом світової пандемії COVID-19.

– Карантинні обмеження трансформують формат проведення міжнародних конференцій, але не змінюють їх суті. Сьогодні – це інтерактивний майданчик обміну думками, дискусії та напрацювання інноваційних рішень. Ця конференція є багаторічною традицією кафедри фінансів – вісімнадцятий рік поспіль ми організовуємо цей науково-практичний захід. Доповіді учасників конференції вирізнялися різноманітністю та актуальністю. Особливо слід зазначити ті, що були присвячені проблемам трансформації фінансового сектору під впливом світової пандемії COVID-19, – зауважила Ірина Гончаренко.

У конференції взяли участь 78 представників академічної спільноти (52 здобувачі першого та другого рівнів вищої освіти (в т.ч. 32 із ЧДТУ), 2 здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти та 24 науково-педагогічних працівники) з наступних ЗВО:

 • Заклад вищої освіти Міністерства Фінансів України «Державний Податковий Університет»;
 • Західноукраїнський національний університет;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Київський торговельно-економічний фаховий коледж Київського Державного торговельно-економічного університету;
 • Одеський національний економічний університет;
 • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро;
 • Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського;
 • Університет державної фіскальної служби України;
 • Харківський національний університет будівництва та архітектури;
 • Херсонський національний технічний університет;
 • Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ;
 • Черкаський державний технологічний університет;
 • Черкаський національний університет  ім. Богдана Хмельницького;
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.

Організаційний комітет щиро дякує учасникам конференції та сподівається на подальшу плідну співпрацю задля забезпечення розвитку фінансової системи України.

Ознайомитись із збірником тез можна за посиланням https://cutt.ly/SYf5w2C та на сторінці кафедри фінансів ЧДТУ https://finance.chdtu.edu.ua/conferences/.