Екскурсія, тренінг та майстер-клас від роботодавця

22 грудня 2022 року здобувачі вищої освіти освітньої програми «Фінанси і кредит» першого та другого рівнів відвідали екскурсію на ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», який вже більше 20 років є представником успішного бізнесу в Україні та за її кордонами.  
У ході цікавих тренінгів та майстер-класів від керівників підрозділів та модераторів студенти отримали можливість взяти участь у відборі кращих серед них для проходження двомісячної оплачуваної практики, впровадження дуальної освіти за своєю спеціальністю та працевлаштування на підприємствах ПрАТ «МХП».
Це був крутий досвід для наших бакалаврів та магістрів. Адже вони на практиці відчули і побачили як ті загальні та фахові компетентності, які формуються у студентів в межах освітньої програми «Фінанси і кредит», а саме здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, навички використання інформаційних та комунікаційних технологій, здатність працювати у команді, здатність спілкуватися з представниками інших професій і груп різного рівня, здатність до діагностики стану фінансових систем, здатність здійснювати ефективні комунікації, здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення та інші є принципово необхідними для отримання можливості через дуальну систему освіти стати членом престижної команди МХП. Адже саме наявні компоненти освітньої програми та підходи до викладання та навчання дають змогу розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми а також впевнено проходити різні етапи відбору студентів.
Зокрема, для того, щоб доєднатися до найбільшого в Україні агропромислового комплексу, бакалаври та магістри мали підтвердити свій рівень володіння державною мовою, скласти тест для перевірки базових знань по роботі з програмою Excel та показати при вирішенні кейсу свої уміння застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань, змістовно інтерпретувати отримані результати, демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях, професійному спілкуванні та роботі в команді, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.
Дякуємо ПрАТ «МХП» за запрошення на екскурсію, майстер-клас, знайомство із чудовими успішними людьми, які розуміють необхідність підтримки нашої талановитої молоді, та пропонують організацію дуальної системи навчання! Бажаємо студентам пройти відбір та мати нагоду поєднувати навчання в Черкаському державному технологічному університеті й виробничої практики в престижній сучасній компанії світового рівня! 
Дякуємо Збройним силам України та працівникам енергетичної сфери за можливість взяти участь у заході!
Все буде Україна!